Hakkımızda

Hakkımızda

                                                                                  OMYEGDER KİMDİR ?

LEADER Yaklaşımı (Liaison Entre Actions de Developpement de I’Economie Rurale) Avrupa Birliği üye ülkelerinde 1993 yılından bu yana uygulanmakta olan ve 5000’e yakın Yerel Eylem Grubu’nun bulunduğu Kırsal Kalkınma modelidir. LEADER, kırsal alanlar için sürdürülebilir kalkınma stratejilerinin hazırlanması ve uygulanmasında yerel katılım ve ortaklığı teşvik etmek amacıyla kırsal politikaları geliştirmek için tasarlanmış bir yaklaşımdır. Yerel aktörlerin kendi yerel bölgelerinde uygulanacak projeler ve gerçekleştirilecek strateji ile ilgili olarak karar alma süreçlerine katılmaları anlamına gelmektedir.

Ondokuzmayıs Yerel Eylem Grubu Derneği (OMYEGDER) ; ülkemizde Tarım ve Orman Bakanlığı ve Avrupa Birliği ortak çalışması olan LEADER Yaklaşımı kapsamında 18.11.2016 tarihinde 19 Mayıs ilçesini temsilen kurulmuş tüzel bir kişiliktir. İlçe nüfusu 2012 yılı nüfus sayımına göre ilçe merkez nüfusunun 25.000’nin altında olmasından dolayı Küçük Ölçekli Yerel Eylem Grubu (YEG) kategorisindedir. 11 kişilik Yönetim Kurulu yapısı Kamu-Özel Sektör-Sivil Toplum Örgütleri, kadın üye ve 25 yaş altı genç üye bulundurarak yaş, sektör ve cinsiyet çeşitliliği sağlanmıştır. Yönetim Kurulu üyeleri sektörlerinde uzman, bilgi ve tecrübe birikimine sahip, kamu kaynaklarını yönetebilme kabiliyeti yüksek ve proje kültürüne hakim kişiler arasından belirlenmiştir.

     ‘’19 Mayıs’ı tarım, turizm, kültürel ve toplumsal kaynaklarıyla, kendi kendine yeten bir ilçe haline getirebilmek’’ vizyonu ile başladığımız LEADER yolculuğumuzda, 19 Mayıs ilçesinde Kırsal Kalkınma hamlesine öncülük ederek kırsal kalkınma modeli oluşturmak, yerel halkın farkındalığını arttırmak, kadın, genç ve dezavantajlı kesimleri bilinçlendirme çalışmaları yaparak ekonomik, sosyal ve kültürel hayata daha fazla katılmasını sağlamak, ilçenin doğal, kültürel, tarihi ve ekonomik değeri yüksek olan ürün ve kaynaklarını ön plana çıkararak katma değerlerini arttırma gibi faaliyetleri görev edinmiştir. 2018 yılında 19 Mayıs ilçesi Yerel Kalkınma Stratejisi (YKS) hazırlıklarına Yönetim Kurulu ve 2 saha uzmanı öncülüğünde başlamıştır. 19 Mayıs’ın ekonomik, kültürel ve toplumsal önceliklerinin belirleneceği Odak Grup, Alt Grup, Faaliyet Öncelikleri Belirleme toplantıları gerçekleştirilmiştir.                   

Toplantılar, GZFT ve Paydaş Analizleri sonucunda yapılan değerlendirmelerle 19 Mayıs ilçesi için öncelikli temalar aşağıdaki şekliyle belirlenmiştir.

TEMA 1- Kırsal Ekonomik Faaliyetlerin Çeşitlendirilmesine Yönelik Olarak Kaliteli Ürünleri, El Sanatları ve diğer Faaliyetleri İçeren Kısa Tedarik Zincirlerinin ve Katma Değerli Ürünlerin Geliştirilmesi

TEMA 2- Yerel, Doğal ve Kültürel Kaynakların Kullanımına Dayalı Kırsal Turizm Ürünlerinin Geliştirilmesi

TEMA 3- Topluluğun Kültürel ve Sosyal Yaşamının Geliştirilmesi ve Yerel Örgütlerin, Derneklerin ve Sivil Toplum Örgütlerinin (kadın grupları dahil) Desteklenmesi

TEMA 4- Yerel Eylem Grupları Ağı, En iyi Uygulama Değişimi, IPARD Programının Yayılması ve Kırsal Kalkınmaya Yeni Yaklaşımların Öğrenilmesi

Ondokuzmayıs Yerel Eylem Grubu Derneği (OMYEGDER) Eylem Planı, Yerel Kalkınma Stratejileri Hazırlama döneminde belirlenen öncelikli tema başlıkları doğrultusunda hazırlanmıştır. Katma değeri yüksek ürünler, potansiyeli yüksek tarihi ve doğal alanlar, turizm ve tarımsal çalışmalar ön plana çıkarılarak faaliyetler belirlenmiştir.

Eylem Planı Faaliyet başlıkları;

·       Küçük Projeler: Festivaller düzenleme, fuarlara katılım sağlama ve fuarlar düzenleme, üretici birliklerine, derneklere, odalara, kooperatiflere ekipman temini, iyi uygulama örneklerini ziyaret etmek.

·       Referans Mektubu: 19 Mayıs ilçesinde, belirlediğimiz öncelikli temalar doğrultusunda yatırım yapmak isteyen yatırımcılara, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu tarafından sağlanan hibe ve destek projelerinde +10 proje puanı değerinde Referans Mektubu verilerek yatırım teşviki sağlamak.

·       Animasyon, Kapasite Geliştirme, Yetenek Kazandırma ve YEG Bölgesinde Yaşayanların Harekete Geçirilmesi: Mesleki, kişisel gelişim, satış pazarlama, e-ticaret eğitimleri düzenleme, kapasite arttırıcı eğitimler, etkinlikler düzenlenmesi, proje kültürü oluşumunu teşvik etme, ilçenin tarihi, kültürel, ekonomik ve doğal ürün ve alanlarının tanıtımı, reklamı, tanıtıcı materyallerin basımı gibi faaliyetler gerçekleştirilecektir.

19 Mayıs Yerel Kalkınma Stratejisi Tarım ve Orman Bakanlığı’na bağlı Avrupa Birliği Yapısal Uyum Yönetim Otoritesi kontrolünde Bağımsız Denetçi Kuruluşlar tarafından yapılan değerlendirmelerde Türkiye’de bulunan 50 Yerel Eylem Grubu (YEG) arasından 93,68 puan alarak Türkiye 1.si olmuştur.