EYLEM PLANI

EYLEM PLANI

YEG  NO : 55-029-041-19

YEG ADI : OMYEGDER  ( Ondokuzmayıs Yerel Eylem Grubu Derneği  )

YKS'nin Uygulama Dönemi:  2020 Temmuz-2023 Eylül

VİZYON:  OMYEGDER olarak vizyonumuz; 19 Mayıs’ı tarım, turizm, kültürel ve toplumsal kaynaklarıyla, kendi kendine yetebilen bir ilçe haline dönüştürmektir.

Öncelik temaları:

Faaliyet

Faaliyetin indikatif sayısı

Destek kaynağı

Toplam tahsisatın indikatif  % si

TEMA 1. Kırsal ekonomik faaliyetlerin çeşitlendirilmesine yönelik olarak kaliteli ürünler, el sanatları ve diğer faaliyetleri içeren kısa tedarik zincirlerinin ve katma değerli ürünlerin geliştirilmesi

1.1. OMYEGDER alanında bulunan ve ilçemize özgü katma değeri yüksek tarım ve gıda ürünleri (fındık, salep, ceviz, kivi, çeltik, alabalık, ot yemekleri, vb.), geleneksel ürünleri (topalan çorbası, Nebiyan tatlısı vb.) ve el sanatları ürünlerine (cam işçiliği, ahşap işçiliği vb.) yönelik  tanıtım, eğitim, harekete geçirme,fizibilite, ekonomik, pazarlama ve benzeri  çalışmalarının yapılması

En az  1 eğitim

Animasyon / Kapasite geliştirme

% 40

 

1.2. OMYEGDER alanında bulunan ve ilçemize özgü katma değeri yüksek tarım ürünleri (fındık, salep, ceviz, kivi, çeltik vb.), geleneksel ürünler (topalan çorbası, Nebiyan tatlısı vb.) ve el sanatları (cam işleme, sepet örücülüğü, ahşap yakma vb.) için geleneksel ürün adı, marka, patent vs. alınması, kurumlara başvuru, tescil, yayımlama danışmanlık hizmeti alınması

En az 1 Ürün

Animasyon / Kapasite geliştirme

1.3. Doğada kendiliğinden yetişen Tıbbi Aromatik Bitkilerin bilinçli bir şekilde sürdürülebilir olarak üretilmesi, toplanması ve katma değeri arttırılarak ilçe ekonomisine kazandırılması için yöre halkına yönelik tanıtım, eğitim, bilinçlendirme ve fizibilite çalışmalarının düzenlenmesi.

En az 1 Faaliyet

Animasyon / Kapasite geliştirme

1.4. Bölgede üretimi yapılan Nebyan Kestanesi,Nebyan Fasulyesi,Kesme Çiçek yetiştiriciliği ve Engiz Çileği için üreticilere,ürün yetiştiriciliği,markalaşma süreçleri,katma değer arttırıcı çalışmalar yapılması ve kısa tedarik zincirlerinin oluşturulmasına yönelik tanıtım, eğitim, harekete geçirme,fizibilite, ekonomik, pazarlama ve benzeri çalışmalarının yapılması

En az 1 Faaliyet

Animasyon / Kapasite geliştirme

1.5. Bölge halkı tarafından üretilen doğal ürünlerin satışının yapılacağı doğal köy ürünlerini satabilmeleri amacıyla satış mağazası ve satış yapılabilecek ekipmanların temin edilmesi

En az 1 çalışma

Küçük projeler

1.6. Yerel ürünlerin, el sanatlarının, balların, geleneksel ürünlerin, süs bitkilerinin ve aromatik bitkilerin, sebze meyvelerin üretimi, işlenmesi ve pazarlanması için ekipman ve makine temini.

En az  Faaliyet

Küçük projeler

 

1.7.  OMYEGDER alanında bulunan ve ilçemize özgü katma değeri yüksek ürünler (Nebiyan Fasulyesi, engiz çileği, fındık, kesme çiçek, salep, ceviz, kivi, çeltik, reçel, erişte, bazlama, salça vb.), geleneksel ürünlerin ve el sanatları ürünlerine (cam işçiliği, ahşap yakma) yönelik  işlenmesi, paketlenmesi ve satış pazarlamasına yönelik makine ekipman temin edilmesi

En az 1  Faaliyet

Küçük Projeler

1.8. Yerel ürünlerin, el sanatlarının, balların, süs bitkilerinin, tıbbi ve aromatik bitkilerin üretimi, işlenmesi, paketlenmesi ve pazarlanması için topluluk binalarının tadilatlarının yapılması.

En az 1 Faaliyet

Küçük Projeler

1.9. 19 Mayıs ilçemizde dokuma kültürünün yeniden canlandırılması ve katma değerli ürünler elde edilebilmesi amacıyla dokuma tezgahı takımı temin edilmesi.

En az 1 Faaliyet

Küçük Projeler

1.10. Yerel ürünlerin, el sanatlarının, balların, süs bitkilerinin vb. Ürünlerin pazarlanması için ulusal / bölgesel fuarlara, etkinliklere katılım sağlanması.

En az 1 fuar katılımı

Küçük Projeler

1.11. Yerel ürünlerin, el sanatlarının, balların, süs bitkilerinin vb. ürünlerin pazarlanması için ilçe genelinde festival, şenlik ve yarışma türü etkinlikler düzenlenmesi.

En az 1 etkinlik

Küçük Projeler

1.12. Temin edeceğimiz dokuma tezgahlarıyla yerel ürünlerin değerlendirilmesi ve ilçemizdeki dokuma kültürünün arttırılmasına yönelik bilgilendirme, tanıtım ve eğitim düzenlenmesi.

En az 1 Çalışma

Animasyon /

Kapasite Geliştirme

1.13. Tarımda bilinçli sulamanının öneminin belirtilmesine yönelik eğitim, tanıtım, harekete geçirme ve bilgilendirme çalışması

En az 1 Çalışma

Animasyon/

Kapasite Geliştirme

1.14. OMYEGDER alanında kırsal ekonomik faaliyetlerin çeşitlendirilmesine yönelik bilgilendirme, harekete geçirme ve tanıtım faaliyetlerinin organizasyonu TV/RADYO/BASIN/WEB aracılığı ile reklam ve yayın hizmetlerinin sağlanması

En az 1 Faaliyet

Animasyon/

Kapasite Geliştirme

1.15. OMYEGDER alanına özgü yöresel ve geleneksel ürünler ile el sanatları ürünlerinin geliştirilmesi için ulusal ve uluslararası seminerlere, çalıştaylara, etkinliklere, toplantılara ve çalışma ziyaretlerine ve ulusal kırsal kalkınma ağı ve Avrupa Birliği etkinliklerine katılım sağlanması

En az 1 Faaliyet

Animasyon/

Kapasite Geliştirme

1.16. Önemli yöresel (tereyağı, turşu, sirke, erişte, bal, cam işçiliği, meyve ve sebze kurutma paketleme vb.) ürün üretilmesine yönelik ortak üretim atölyelerinin (merkezlerinin) kurulmasının desteklenmesi ve ekipman temininde bulunulması

En az 1 Faaliyet

Küçük Projeler

1.17. Yerel ürünlerin/ el sanatlarının, balların, süs bitkilerinin ve aromatik bitkilerin pazarlanması için çevrimiçi satış web sitesinin sağlanması

En az 1  Faaliyet

Küçük Projeler

1.18. 302 tedbiri kapsamında Bölgemizde başvuruda bulunacak projelere referans mektubu verilmesi.

En az 5 projeye referans mektubu verilmesi

Referans Mektubu               302 Tedbiri

 

 

 

 

 

 

 

TEMA 2- Yerel, Doğal ve Kültürel Kaynakların Kullanımına Dayalı Kırsal Turizm Ürünlerinin Geliştirilmesi.

 

2.1. 19 Mayıs ilçesinin turizm değerlerinin, doğal, tarihi, kültürel ve turistik yerler ile yöresel ve geleneksel ürünler ve el sanatları ürünlerinin tanıtılması ve ilçenin kırsal turizmde marka haline gelmesi ve 19 Mayıs ve bölge halkı için tanıtım, bilgilendirme, eğitim, sosyal, ekonomik ve benzeri çalışmaların yapılması

En az 1 Çalışma

Animasyon / Kapasite geliştirme

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

%30

2.2 Turizm alanlarının belirlenmesi, turizm envanter çalışmaları ve turizm rotalarının oluşturulması amacıyla ilçe de tanıtım, bilgilendirme ve fizibilite çalışmalarının yapılması.

En az 1 çalışma

Animasyon / Kapasite geliştirme

2.3. İlçenin turizm politikasının belirlenmesi amacıyla tüm paydaşların katılımıyla bir bilgilendirme, tanıtım toplantısı yapılması

En az 1 çalıştay

Animasyon / Kapasite geliştirme

2.4. Kırsal turizm amaçlı doğal ve turistik alanlarda küçük turizm altyapısını iyileştirme çalışmalarının yapılması.

En az 1 Proje

Küçük projeler

2.5. İlçenin yerel, doğal ve kültürel kaynaklarının kullanımına dayalı kırsal turizm ürünlerinin tanınırlığını arttırmaya yönelik bölgesel / ulusal fuarlara katılım sağlanması.

En Az 1 etkinlik

Küçük projeler

2.6. Turizm ile ilgili veya dışarıdan gelen ziyaretçiler / turistler için etkinlikler, köy festivalleri ve yarışmalar düzenlemek.

En az 1 Etkinlik

Küçük Projeler

2.7. OMYEGDER alanında kırsal turizm ürünlerinin geliştirilmesi amacıyla ulusal ve uluslararası seminerlere, çalıştaylara, toplantılara, etkinliklere, çalışma ziyaretlerine ve ulusal kırsal kalkınma ağı ve Avrupa Birliği etkinliklerine katılım sağlanması.

En az 1 Etkinlik

Animasyon/

Kapasite Geliştirme

2.8. 19 Mayıs ilçesinin doğal, kültürel, tarihi, gibi turizm değerlerinin tanıtılacağı kitap basılması (baskılı ve dijital formatta)

En az 1 Çalışma

Animasyon/

Kapasite Geliştirme

2.9. İlçe merkezi ve belirlenen turizm alanlarına tanıtıcı, bilgilendirici panolar ve yönlendirme tabelalarının yaptırılması.

En az Çalışma

Küçük Projeler

2.10. 19 Mayıs ilçesinde belirli turizm alanlarında konaklamayı teşvik etmek amaçlı yapılacak karavan park veya çadır alanlarının yapımına destek olunması

En az 1 Proje

Küçük Projeler

2.11. Köy kafeleri düzenlenmesi, tatma odaları ve ziyaretçi merkezleri ile yerel hediyelik eşyalar için makine / ekipman temin edilmesi

En az 1 Proje

Küçük Projeler

2.12. İlçemizin turizm alanlarının tanınırlığının arttırılması ve ziyaretçiler tarafından bilinirliğinin arttırılmasına yönelik bölgesel ve ulusal düzeyde çalışan turizm acentelerinin davet edilerek tanıtım ve bilgilendirme toplantısının yapılması

En az 1 toplantı

Animasyon / Kapasite geliştirme

2.13. OMYEGDER alanına özgü tarihi, kültürel, doğal, yörsel ve kırsal turizm ürünleri için coğrafi işaret,  geleneksel ürün adı, marka, patent vs. alınması, kurumlara başvuru, tescil, yayımlama danışmanlık hizmeti alınması

En az 1 adet

Animasyon / Kapasite geliştirme

2.14. Yerel turizm ürünlerinin toplu halde pazarlanması için web sitesinin sağlanması.

En az 1 Proje

Küçük Projeler

2.15. İlçenin turizm alanlarının yayınlanacağı tanıtım filminin hazırlanması

En az 1 Çalışma

Animasyon/

Kapasite geliştirme

2.16.Küçük turizm altyapısının (yollar vb.) sağlanması, binaların ve diğer turistik yerlerin (eski değirmenlerin, topluluk binaları gibi) iyileştirilmesi tadilatlarının yapılması

En az 1 Çalışma

Küçük Projeler

2.17. Kırsal turizmin geliştirilmesi amacıyla ilçede bulunan, topluluğun ve ziyaretçilerin yoğun olarak kullandığı alanlarda düzenleme, iyileştirme ve restorasyon çalışmalarının yapılması

En az 1 Çalışma

Küçük Projeler

2.18. Kırsal turizm alanında çeşitlilik sağlamak amacıyla turizm olta balıkçılığının geliştirilmesine yönelik küçük çapta ekipman temini

En az 1 Çalışma

Küçük Projeler

2.19. Yerel kültürel/tarihi varlıkların/ değerlerin saklanması ve kaydedilmesi ve turistik amaçlı kullanılması

En az 1 Proje

Küçük Projeler

2.20. 302 tedbiri kapsamında bölgemizde başvuruda bulunacak projelere referans mektubu verilmesi.

En az 5 projeye referans mektubu verilmesi

Referans Mektubu               302 Tedbiri

 

TEMA 3: Topluluğun kültürel ve sosyal yaşamının geliştirilmesi ve yerel örgütlerin, derneklerin ve STK'ların (kadın grupları dahil) desteklenmesi

 

3.1. İlçemizdeki STK’ların, kooperatiflerin, birliklere, gençlik kulüpleri, müzik grupları ve hobi gruplarına kapasitelerini arttırma, kişisel gelişimlerini artırmaya yönelik eğitim, tanıtım, bilgilendirme ve harekete geçirme çalışmalarının yapılması

En az 1 Çalışma

Animasyon / Kapasite geliştirme

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

%30

3.2. İlçemizde bulunan gençler, kadınlar ve dezavantajlı gruplar için sosyal yaşam alanı olarak kullanılabilecek eski yapıların, köy konaklarının gençlerin, kadınların ve dezavantajlı grupların kullanımına uygun olarak tadilatlarının yapılması

En az 1 Proje

Küçük Projeler

3.3. Yerel kadın derneği / kooperatifleri, STKlar, kültürel, müzikal ve hobi grupları ile spor/gençlik kulüpleri için ekipman ve makine temini.

En az 1 Proje

Küçük Projeler

3.4. Yerel kadın derneği/ kooperatifleri, STKlar, kültürel, müzikal ve hobi grupları ile spor/gençlik kulüpleri için topluluk binalarının küçük tadilatı.

En az 1 Proje

Küçük Projeler

3.5. OMYEGDER alanında yaşayan topluluğun kültürel ve sosyal yaşamlarını artırmak için ulusal ve uluslararası seminerlere, çalıştaylara, toplantılara, etkinliklere, çalışma ziyaretlerine ve ulusal kırsal kalkınma ağı ve Avrupa Birliği etkinliklerine katılım sağlama

En az 1 Etkinlik

Animasyon / Kapasite geliştirme

3.6. Yerel kadın birlikleri/ kooperatifleri, STKlar, kültürel, müzikal ve hobi grupları ile spor/gençlik kulüpleri için şenlikler, etkinlikler ve yarışmalar düzenlemek

En az 1 Yarışma

Küçük projeler

3.7.  Yerel kadın birlikleri/ kooperatifleri, STKlar, kültürel, müzikal ve hobi grupları ile spor/gençlik kulüpleri için web sitesi sağlanması

En az 1 Proje

Küçük Projeler

 

 

 

 

 

 

TEMA 4:  Yerel Eylem Grupları Ağı, en iyi uygulama değişimi, IPARD programının yayılması ve kırsal kalkınmaya yeni yaklaşımların öğrenilmesi

 

4.1. İlçemizde potansiyeli olan kişilere yönelik Proje Döngüsü Yönetimi eğitimlerinin verilmesi.

en az  1 eğitim

Animasyon / Kapasite geliştirme

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

% 5

4.2. İlçemizde potansiyeli olan kişilere yönelik LEADER Yaklaşımı, IPARD Programları, Avrupa Birliği fonları ve diğer hibe programları ile ilgili mahalle bazlı tanıtım, bilgilendirme, harekete geçirme ve eğitim çalışmalarının yapılması

en az  1 toplantı

Animasyon / Kapasite geliştirme

4.3. OMYEGDER üyeleri, personeli, yerel halk ve sektör temsilcilerinin kapasitelerini geliştirmeye ve YEG bölgesinde yaşayanlara yetenek kazandırılarak,  bu kazanımların harekete geçirilmesi amaçlı ulusal ve uluslararası seminerlere, çalıştaylara, toplantılara, çalışma ziyaretlerine, Ulusal Kırsal Kalkınma Ağı dahilinde ulusal ve uluslararası YEG ziyaretlerine ve AB Ağ Etkinliklerine katılımın sağlanması.

en az  1 Katılım

Animasyon / Kapasite geliştirme

4.4. İyi Uygulama Örnekleri projesi çerçevesinde bölgemizdeki üreticilere ve yatırımcılara ulusal ve uluslararası bölgelerde bulunan iyi uygulama örneklerini göstermek amaçlı ziyaretler düzenleme.

En az 1 Ziyaret

Animasyon / Kapasite geliştirme

4.5. Ulusal bazda YEG’lerin geniş katılımı ile; Yerel Eylem Grupları arasındaki bağın güçlendirilmesi, LEADER Tedbiri süresince tüm alanlarda karşılaşılan sorunlar, çözüm önerileri, deneyim transferleri ve sonuç raporunun oluşturulacağı çalıştay düzenlenmesi.

En Az 30 YEG     En 100 kişi

Animasyon / Kapasite geliştirme

4.6. LEADER Yaklaşımı, YEG ve ilçe tanıtımlarını yapabilmek amacıyla tanıtım ve materyal basımı (afiş, poster, broşür, çanta, ajanda, anahtarlık, takvim, karton dosya, bardak, vb.), bilgilendirme, harekete geçirme faaliyetlerinin yapılması

En az 1 çalışma

Animasyon / Kapasite geliştirme

4.7. Ulusal ve uluslararası Yerel Eylem Grubu Derneklerine yönelik teknik geziler düzenlenmesi

En az 1 Faaliyet

Animasyon / Kapasite geliştirme