SAMSUN KENT ORMANI

2011 yılında tescil edilen Sarıgazel Tabiat Parkı, Samsun ilinin Ondokuzmayıs ilçesinde yer almaktadır.

Sarıgazel Tabiat Parkı, Samsun il merkezine 38 km, Ondokuzmayıs ilçe merkezine ise 3 km mesafededir. Tabiat parkına en yakın havaalanı, 58 km uzaklıktaki Çarşamba Havalimanı’dır.

Tabiat Parkı içinde, ziyaretçilerin kullanımına yönelik kır lokantası, kameriye, piknik masaları, çocuk oyun alanları, mescit ve yürüyüş yolları bulunmaktadır.

Alanda yapılabilecek aktiviteler arasında piknik, doğa yürüyüşü, bisiklet turu, fotoğraf çekimi, bitki ve yaban hayatı gözlemi faaliyetleri yapılabilmektedir.

Sarıgazel Tabiat Parkı içerisinde bitki örtüsü olarak Dişbudak, Sahil Çamı, Kızılçam, Monteri Çamı, Meşe, Akçaağaç, Gürgen gibi ibreli ve geniş yapraklı ağaç türlerinin yanı sıra maki grupları da bulunmaktadır.

Alan; insanların eğlenmelerine, dinlenmelerine ve açık hava etkinliği yapmalarına müsaittir.

Yapılan arazi çalışmaları ve literatür kaynaklarının taranması sonucunda 80 familya, 213 cins ve bu cinslere ait 251 takson tespit edilmiştir. Bu taksonlardan 16’sı Karadeniz Elementi (Hirkanya ve Öksin Elementleri dahil), 42’si Avrupa-Sibirya (Kafkasya Elementleri de dahil), 22’si İran-Turan, 19’u Akdeniz (Doğu Akdeniz elementleri dahil) fitocoğrafik bölgesine ait iken, 4 tanesi de kozmopolit olup dünya ölçeğinde yaygın dağılışa sahiptir. Geriye kalan 148 takson ise ya herhangi bir fitocoğrafik element içerisine dahil değildir veya da henüz dahil edilmediği için belirsiz statüdedir. Yapılan flora araştırmaları sonucunda Tabiat Parkı ve yakın çevresinde 2 adet bitki taksonuna Digitalis lamarckii Ivan – YÜKSÜKOTU ve Muscari aucheri (Boiss.) Baker – GÖK MÜŞKÜRÜM (ARAP SÜMBÜLÜ) habitat özellikleri ve geçmiş literatür verilerinin kıyaslanması sonucu Tabiat Parkı ve yakın çevresinde yaşama olasılığı çok yüksek oranlarda olduğu için Tabiat Parkı’nın endemik bitki listesine dahil edilmiştir. Sonuç olarak Tabiat Parkı ve yakın çevresine ait toplamda 2 adet endemik bitki taksonu varlığından söz edilebilir. Her iki endemik bitki taksonunun da Türkiye ölçeğinde geniş yayılış alanına sahip olduğu bilinmekte olup, ilgili türlerin popülasyon durumlarına ilişkin yakın gelecekte ciddi bir tehdit söz konusu değildir.

Memeli hayvanlardan; tavşan, sincap, tilki, yaban , şahin, atmaca, karga, bülbül vb. kuş türleri  Tabiat Parkı ve yakın çevresinde yayılış gösteren belli başlı türlerdir.

Ana kaynak değer ormanın oluşturduğu manzara güzelliğidir. Alanda orman vejetasyonu hakimdir.

Sahanın görsel peyzaj değerleri açısından Büyükşehir Belediyesi sınırlarında yaşayan yöre insanın üzerinde bulunan şehir baskısını ve insanın psikolojik yapısına ve zevklerine hitap eden, bunun yanında Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti Ziyaret öncesi ve sonrasında insanların dinleneceği ve zaman geçirebilecekleri alanlardandır. Alan Samsun il şehir merkezine ve 19 Mayıs ilçesine çok yakın olduğundan dolayı Samsun ilindeki birçok örf, adet ve gelenekler bu alana yakın mahallelerde de yaşatılmaktadır.

Sarıgazel Tabiat Parkı sahip olduğu doğal ve kültürel kaynak değerleri ile bilimsel amaçlı araştırmalara olanak sağlayan, insanların eğlenmelerine, dinlenmelerine ve kısa süreli tatil yapmalarına olanak veren doğal kaynak değerlerine sahiptir.

Tabiat Parkı’nın sahip olduğu doğal peyzaj elemanlarının oluşturduğu kompozisyon ağırlıklı olarak saf sahilçamı ve saf dışbudak plantasyon sahalarının iştirak ettiği ormanlık ve çayırlık alanları bünyesinde barındıran bir alan olup gerek bu özellikleri gerekse konumu itibariyle de insanların eğlenmelerine, dinlenmelerine ve güzel vakit geçirmelerine olanak veren bir alandır.