Ondokuzmayıs Yerel Eylem Grubu Derneği (OMYEGDER) 16.10.2016 tarihinde Dernekler Kanunu’na uygun olarak kurulmuş tüzel kişiliğe sahip bir dernektir. Genel Kurul, Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurulu gibi 3 yönetim organına sahiptir. Yönetim kurulu yapı olarak Kamu, Sivil Toplum Kuruluşları, Özel Sektör temsilcileri, en az bir kadın üye ve en az bir 25 yaş altı üyeden oluşmaktadır.
Tarım ve Orman Bakanlığı Tarım Reformu Genel Müdürlüğü ve Avrupa Birliği işbirliği ile oluşturulan kırsal alanların gelişimini öngören Liaison Entre Actions De Developpement De I’Economie Rurale (LEADER) kapsamında Türkiye’de 10 il de kurulan 25 pilot ilçe yerel eylem grupları arasına girmeye hak kazanmıştır. LEADER Yaklaşımı, kırsal alanlar için sürdürülebilir kalkınma stratejilerinin hazırlanması ve uygulanmasında yerel katılım ve ortaklığı teşvik etmek sureti ile kırsal politikaları geliştirmek için çok değerli bir kaynaktır. Ondokuzmayıs Yerel Eylem Grubu Derneği tarafından hazırlanan Yerel Kalkınma Stratejisi LEADER Tedbiri’nden yararlanmaya uygun görülmüş ve bu süreçte yapılan başarılı çalışmalar bu tedbirin ülkemizde uygulanabilirliği kanaatinin oluşmasına katkı sağlamıştır.
LEADER Tedbiri kapsamında sunulan projenin geçmesi ve sözleşme imzalanmasının akabinde 01.07.2020 tarihiyle birlikte faaliyetlerine başlayacak olan OMYEGDER gerçekleştireceği ekonomik, üretimsel ve kişisel gelişim eğitimleri, yurt içi-yurt dışı iyi uygulama örnekleri ziyaretleri, reklam amaçlı tanıtım filmleri düzenleme ,ekonomik, sportif ve kültürel değerleri sürdürmek adına ekipman desteği sağlama gibi faaliyetlerle 19 Mayıs ilçesinin ekonomik, kültürel ve toplumsal gelişimine katkı sağlamak, sahip olduğu kaynakları kullanabilme ortamı oluşturabilmek ve kendi kendine yetebilen bir ilce profili oluşturmayı amaçlamaktadır.