YEG  NO : 55-029-041-19
YEG ADI : OMYEGDER  ( Ondokuzmayıs Yerel Eylem Grubu Derneği  )
YKS’nin Uygulama Dönemi:  2020 Temmuz-2023 Eylül
VİZYON:  OMYEGDER olarak vizyonumuz; 19 Mayıs’ı tarım, turizm, kültürel ve toplumsal kaynaklarıyla, kendi kendine yetebilen bir ilçe haline dönüştürmektir.
Öncelik temaları: Faaliyet Faaliytin indikatif sayısı Destek kaynağı Toplam tahsisatın indikatif  % si
Tema 1. Kırsal ekonomik faaliyetlerin çeşitlendirilmesine yönelik olarak kaliteli ürünler, el sanatları ve diğer faaliyetleri içeren kısa tedarik zincirlerinin ve katma değerli ürünlerin geliştirilmesi 1.1 Toplanılması devlet kontrolünde olan Salep ürününün korunması ve üretilmesi, tahrip edilmeden toplanılması ve satışı konusunda eğitim ve bilinçlendirme çalışmaları yapılması, En az 15 kişilik  En az  3 eğitim Animasyon / Kapasite geliştirme % 26

 

1.2 Salep ürünün katmadeğerinin ve pazarlanmasının arttırılmasına yönelik fuar katılımlarının yapılması, En az 5 kişi          En az 2 Fuara katılım Küçük projeler
1.3 Yapımı tamamlanan 19 Mayıs Sulama Barajı’nın tarımda daha bilinçli ve verimli kullanılması amacıyla çiftçilere sulama eğitimlerinin verilmesi, En az 20 kişilik  En az  3 eğitim Animasyon / Kapasite geliştirme
1.4   Bölgede üretimi yapılan Nebiyan Kestanesi, Nebiyan Fasülyesi, Kesme Çiçek yetiştiriciliği ve Engiz Çileği için üreticilere, ürün yetiştiriciliği, markalaşma süreçleri, katmadeğer arttırıcı çalışmalar yapılması ve kısa tedarik zincirlerinin oluşturulmasına katkı sağlayacak eğitimler verilmesi, En az 15 kişilik  En az  8 eğitim Animasyon / Kapasite geliştirme
1.5 Doğada kendiliğinden yetişen Tıbbi Aromatik Bitkilerin bilinçli bir şekilde sürdürülebilir olarak üretilmesi, toplanması ve katmadeğeri arttırılarak ilçe ekonomisine kazandırılması için yöre halkına eğitim ve bilinçlendirme çalışmalarının düzenlenmesi. En az 15 kişilik  En az  5 eğitim Animasyon / Kapasite geliştirme
 

1.6   Tıbbi Aromatik Bitkilerin işlenmesi ve pazarlanması için üreticilere ekipman desteği için kurutma makinesi sağlanması,

En az 1 Adet Kurutma Makinası satın alımı Küçük projeler
1.7  Bölge halkı tarafından üretilen organik ürünlerin satışının yapılacağı organik ürünler pazar yerinin kurulumunda ürün satışı için Ahşap satış standı desteğinin yapılması, En az 5 adet Ahşap satış standı Küçük projeler
1.8 Yöresel ve el sanatları ürünlerinin  satışlarının daha geniş kitlelere yapılabilmesi için e-ticaret sisteminin kurulumu, Web sitesi en az 1 adet Küçük projeler
1.9  Bölge kadınlarının ürettiği ve ilçemize has olan Nebiyan Tatlısı ve Salep Tatlısı için patent çalışması yapılması En az 1 Adet Küçük projeler
1.10  Bölge kadınlarının ürettiği ve ilçemize has olan Nebiyan Tatlısı ve Salep Tatlısının üretiminin yaygınlaştırılması için eğitim çalışmalarının düzenlenmesi, En az 20 kişilik    En az  4 eğitim Animasyon / Kapasite geliştirme
1.11 Hayvansal üretim konusunda daha kaliteli ürün elde edebilme ve üretilen ürünlere katma değer kazandırılabilme amaçlı eğitimler düzenlenmesi, En az 20 kişilik    En az  3 eğitim Animasyon / Kapasite geliştirme
1.12 Arıcılık faaliyetleri yapan üreticilere yönelik eğitim düzenlenmesi, En az 15 kişilik      En az  2 eğitim Animasyon / Kapasite geliştirme
1.13 Balıkçılık ve turizm amaçlı tekne üretimini teşvik etmek ve ilgili alanlarda istihdamı arttırıcı eğitimler düzenlenmesi, En az 12 kişilik      En az  2 eğitim Animasyon / Kapasite geliştirme
1.14 El sanatları ve yöresel ürünlerin öğrenilip uygulanabilmesi için mesleki eğitimler düzenlenmesi, En az 15 kişilik      En az  4 eğitim Animasyon / Kapasite geliştirme
1.15 Yöresel el sanatları üretilmesi amacıyla ekipman temin edilmesi ( Yörük halı dokuma tezgahları)  

En az 5 Adet Yörük Halısı Dokuma Tezgahı  satın alımı

Küçük projeler
1.16 Bölgemizde bulunan turizm ve kültürel değerlerin tanıtımına yönelik festivallerin düzenlenmesine katkı sağlanması, (Nebiyan Yaylası ve Ormanları) En az 1 Festival Küçük projeler
1.17  Bölgemizde bulunan turizm ve kültürel değerlerin tanıtımına yönelik festivallerin düzenlenmesine katkı sağlanması (Kızılırmak Deltası Sulak Alanı ve Kuş Cenneti) En az 1 Festival Küçük projeler
1.18  Bölgemizde bulunan turizm ve kültürel değerlerin tanıtımına yönelik festivallerin düzenlenmesine katkı sağlanması (19 Mayıs Sahili), En az 1 Festival Küçük projeler
1.19  302 tedbiri kapsamında Bölgemizde başvuruda bulunacak projelere referans mektubu verilmesi En az 5 projeye referans mektubu verilmesi Referans Mektubu 302 Tedbiri
Tema 2:  Yerel, doğal ve kültürel kaynakların kullanımına dayalı kırsal turizm ürünlerinin geliştirilmesi

 

2.1 İlçenin tarihi, doğal, kültürel, turizm alanları ile yöresel ürün ve el sanatlarını tanıtımı amaçlı tanıtım filmi  hazırlanması En Az 5 Dakikalık 1 Adet Animasyon / Kapasite geliştirme % 15
2.2 İlçenin tarihi, doğal, kültürel, turizm alanları ile yöresel ürün ve el sanatlarını tanıtımı amaçlı  afiş, broşür, kitapçık gibi tanıtım malzemelerinin hazırlanması En Az 5000 Adet Animasyon / Kapasite geliştirme
2.3  İlçenin tarihi, doğal, kültürel, turizm alanları ile yöresel ürün ve el sanatlarını tanıtımı amaçlı  görsel bilboard afişi  pankart gibi tanıtım malzemelerinin hazırlanması En Az 100 Adet Animasyon / Kapasite geliştirme
2.4  Kırsal turizm amaçlı doğal ve turistik alanlarda küçük turizm altyapısını iyileştirme çalışmalarının yapılması Nebiyan Yaylası ve Ormanları, Yönlendirme Tabelası, En az 1 Proje Küçük projeler
2.5 Kırsal turizm amaçlı doğal ve turistik alanlarda küçük turizm altyapısını iyileştirme çalışmalarının yapılması Kızılırmak Deltası Sulak Alanı ve Kuş Cenneti, Galeriç-Subasar Ormanları  Yönlendirme Tabelası, En az 1 Proje Küçük projeler
2.6 Kırsal turizm amaçlı doğal ve turistik alanlarda küçük turizm altyapısını iyileştirme çalışmalarının yapılması 19 Mayıs Sahili  Yönlendirme Tabelası, En az 1 Proje Küçük projeler
2.7 İlçenin yerel, doğal ve kültürel kaynaklarının kullanımına dayalı kırsal turizm ürünlerinin tanınırlığını arttırmaya yönelik bölgesel/ulusal fuarlara katılımın sağlanması, 5  Kişi En Az 1 Fuar Küçük projeler
2.8  İlçe turizm envanterleri ve turizm haritalarının oluşturulması En Az 1 Adet Küçük projeler
  2.9 İlçenin tarihi, doğal, kültürel, turizm alanları ile yöresel ürün ve el sanatlarını tanıtımı amaçlı tanıtım amacı ile  elektronik led bilboard tabelasının yerleştirilmesi 2×5 metre 1 Adet Küçük projeler
  2.10 Yerel, doğal ve kültürel kaynakların kullanımına dayalı kırsal turizm ürünleri için hazırlanan reklamlarının TV/RADYO/BASIN/WEB aracılığıyla yayınlanması En az 1 Dk En az 15 set Animasyon / Kapasite geliştirme
 
2.11 İlçenin tarihi, doğal, kültürel, turizm alanları ile yöresel ürün ve el sanatlarını tanıtımı amaçlı tanıtım amacı ile  website kurulumunun sağlanması Web sitesi en az 1 adet Animasyon / Kapasite geliştirme
2.12 Turizm işletmecilerine, çalışanlarına ve potansiyel çalışma adaylarına yönelik sektörel alanda mesleki eğitim faaliyetlerinin yapılması En az 2 Adet Eğitim Animasyon / Kapasite geliştirme
2.13  302 tedbiri kapsamında bölgemizde başvuruda bulunacak projelere referans mektubu verilmesi En az 5 projeye referans mektubu verilmesi Referans Mektubu 302 Tedbiri
Tema 3: Topluluğun kültürel ve sosyal yaşamının geliştirilmesi ve yerel örgütlerin, derneklerin ve STK’ların (kadın grupları dahil) desteklenmesi  

3.1   İlçe halkının kültürel ve sosyal yaşamını arttırmak ve mevcut kolektif yerel örgütleri, dernekleri ve STK’ları desteklemek, ilçede eksik olan alanlarda örgütlenmeyi sağlamak amacıyla fuar katılımlarının desteklenmesi,

En Az 7 Kişi En Az 1 Fuar Küçük projeler % 07
3.2  İlçemizdeki STK ların Yönetim kurulu üyelerine idari ve teknik kapasitelerini artırmaya yönelik eğitimlerin verilmesi, 20 kişilik en az  3 eğitim Animasyon / Kapasite geliştirme
3.3  Doğal ürünler,  yöresel el sanatları  ve ekolojik ürünlerle ilgili faaliyeti olan ilçemizdeki ilgili derneğe Dokuma Tezgahı temini En az 5 Adet Dokuma Tezgahı  satın alımı Küçük projeler
3.4 İlçemizde faaliyet gösteren  STK lara yönelik Satış Pazarlama ve Kalite yönetimi içerikli eğitim verilmesi 20 kişilik en az  3 eğitim Animasyon / Kapasite geliştirme
3.5 İlçemizdeki Kadın ve gençlerin STK lara üye olmalarının teşviki ; Kadın ve gençlere yönelik yönetici ve kişisel gelişim eğitimleri verimesi, 20 kişilik en az  2 eğitim Animasyon / Kapasite geliştirme
3.6 İlçe sorunları STK ların birbiri ile iletişiminin ve STK ların güçlendirilmesine yönelik ilçemizde çalıştay düzenlenmesi En az 80 kişilik en az 1 Çalıştay Animasyon / Kapasite geliştirme
3.7 STK ların ilçe kırsalındaki vatandaşla da diyaloğunun geliştirilmesi tanınırlığı için mahalle bazlı Küçük STK bilgiendirme fuarları  yapılması,

 

 

En Az 1 Fuar Küçük projeler
Tema 4:  Yerel Eylem Grupları Ağı, en iyi uygulama değişimi, IPARD programının yayılması ve kırsal kalkınmaya yeni yaklaşımların öğrenilmesi

 

 

4.1  OMYEGDER üyeleri, yönetici ve uzmanlarıiçin idari ve teknik kapasitelerini geliştirici, proje döngüsü yönetimi, girişimcilik, özellikle yeni üyelere yönelik LEADER Yaklaşımı eğitimlerinin düzenlenmesi

En Az 30 kişilik  en az  2 eğitim Animasyon / Kapasite geliştirme % 09
4.2  Tüm sektörlerde, sektör çalışanlarına ve potansiyel girişimcilere yönelik LEADER Yaklaşımı, IPARD Programları, proje döngüsü yönetimi, girişimcilik diğer hibe programlarından faydalanabilme açısından kapasite geliştirmelerine yönelik eğitimler düzenlenmesi En az 20 kişilik en az  2 eğitim Animasyon / Kapasite geliştirme
4.3 OMYEGDER üyeleri, personeli, yerel halk ve sektör temsilcilerinin kapasitelerini geliştirmeye ve YEG bölgesinde yaşayanlara yetenek kazandırılarak ,  bu kazanımların harekete geçirilmesi amaçlı ulusal ve uluslararası seminerlere, çalıştaylara, toplantılara, çalışma ziyaretlerine, Ulusal Kırsal Kalkınma Ağı dahilinde ulusal ve uluslararası YEG ziyaretlerine ve AB Ağ Etkinliklerine katılımın sağlanması En Az 7 kişilik  en az  3 Katılım Animasyon / Kapasite geliştirme
4.4  İyi Uygulama Örnekleri projesi çerçevesinde bölgemizdeki üreticilere ve yatırımcılara ulusal ve uluslararası bölgelerde bulunan iyi uygulama örneklerini göstermek amaçlı ziyaretler düzenleme, En Az 7  Kişi  En az 2 Ziyaret Küçük Proje
4.5 Android uygulama 1 Adet Uygulama Yazılımı Animasyon / Kapasite geliştirme
4.6 Ulusal bazda yeni kurulan YEG lerin geniş katılımı ile; Yerel Eylem Grupları arasındaki bağın güçlendirilmesi, LEADER Tedbiri süresince tüm alanlarda karşılaşılan sorunlar, çözüm önerileri, deneyim transferleri ve sonuç raporunun oluşturulacağı çalıştay düzenlenmesi  , En Az 15 YEG En 100 kişi Animasyon / Kapasite geliştirme