Derneğimize Ziyaret

Samsun Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) İl Koordinatörlüğü yerinde kontrol saha uzmanları, Derneğimizi denetlemek üzere ziyarette bulunmuştur. Nasipse imzalanacak sözleşme öncesi yapılan denetlemede, ONDOKUZMAYIS YEREL EYLEM GRUBU DERNEĞİNİN (OMYEGDER in) eksiğinin bulunmadığı ve LEADER Tedbirine uygunluğu vurgulanmıştır.